Проблемът с укриване на доходи от недвижими имоти в София под наем

недвижими имоти в софия под наемНаред с некоректните наематели, често срещани са и нелоялните собственици на недвижими имоти в София под наем, които масово прикриват доходи. Установено е, че паричните възнаграждения от имущество под наем са най-лесни за укриване, особено при физическите лица. Когато ползвателят не е юридическо лице, той не декларира месечния наем, който заплаща по простата причина, че няма данъчна изгода от него, за разлика от фирмите, които го оправдават като счетоводен разход.

По данни на Националната агенция по приходите недекларирането на средства при отдаване на имущество е често срещано при голям брой наемодатели. В резултат от засиления контрол и увеличаването на ревизиите, установените нарушения в над 70 процента от случаите са свързани или с декларирането на по-малки от получаваните суми, или с цялостно укриване на приходите от имот в София под наем.

Зачестява и броя на подадените сигнали за злоупотреби от страна на наематели, на които не се предоставят фискални бележки за платена месечна вноска. В по-редки случаи тази практика се прилага и при отдаването на малки търговски площи под наем като магазини.

Предприетите мерки са регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Установяването им има за цел ограничаването на спекулации от страна на собствениците, свързани с неиздаване на приходни квитанции. Предвижданата глоба е в размер до 6000 лв. Специалисти в областта са изчислили, че това е средната сума, която може да се получи годишно при отдаване на имоти под наем в София. Паричния еквивалент за всяка неиздадена квитанция е от 100 до 500 лв. Гарантирайки пълна конфиденциалност, НАП призовава наемателите, които не получават квитанции от собствениците да подават сигнали за нарушения по телефон на цената на един градски разговор или чрез интернет.

 Проблем е, че някои наематели се възползват неправомерно с тази информация, изнудвайки своите наемодатели, че ще ги издадат, ако не получат преференции като намаляване на размера на месечните вноски. По информация на Агенцията най-много жалби има от страна на млади граждани, които са бивши наематели или съседи, които са влезли в конфликт с притежателите на недвижими имоти в София под наем или имат неразрешени междусъседски спорове с тях.

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Как да се предпазим от некоректни наематели при отдаване на недвижими имоти в София под наем?
Един от основните проблеми, с които може да се сблъска всеки наемодател, който е решил да инвестира в отдаване на недвижими имоти в София под наем, е попадането на некоректни наематели. Съществува реална опасност временно настанените под наем лица да откажат да напуснат апартамента, да не го стопанисват добре, да се...
05/04/2016 Цените на недвижими имоти в София под наем
Цените на недвижими имоти в София под наем запазват относително стабилни стойности, поради големия интерес на гражданите към образование и кариерно развитие в столицата. Специалистите отчитат, че с всяка изминала година броя на населението и се увеличава с 40 до 50 хил. души. Високата гъстота и вътрешна миграция, на...
05/04/2016 Предлагането на търговски площи на пазара за недвижими имоти в София под наем
Анализатори отчитат увеличаване на предлагането на търговски площи на пазара за недвижими имоти в София под наем. Предвижда се нарастване на обема инвестиции в бизнес сектора, което ще стимулира отдаването на търговски помещения. В търговските центрове за изминалата година, цените поддържаха средно равнище от 27 евр...
17/03/2015 Търговските площи са сред търсените недвижими имоти в София под наем
Сред най-търсените недвижими имоти в София под наем са търговските площи. Търговията е дала тласък на развитието на града още в древността. Стратегическото му местоположение го определя като предпочитано място, а добрите транспортни връзки правят достъпа удобен. Още в миналото замогнали се търговци избират София, за...
17/03/2015 Запазва се търсенето на недвижими имоти в София под наем
Пазарът на недвижими имоти в София под наем е добре развит. Интересът към столицата е от много години. Стратегическото й разположение е привличало още в древността различни народи. В съвременния град периодично се заселват няколко десетки хиляди от страната и чужбина. Малка част от тях имат възможност веднага да зак...
Подобни статии от този сайт