Дейностите на строителя преди продажба на недвижими имоти в София „на зелено“

недвижими имоти в софия от строителПродажбата на недвижими имоти в София от строител, които все още са в проект на реализация, включва вземане на важни решения и извършване на разнообразни дейности с оглед постигане на законосъобразност чрез спазване на нормативни изисквания и стандарти за качество.

Преди да излезе на пазара с оферта за имот в София от строител „на зелено“, предприемача трябва да вземе под внимание различни фактори като: икономическа конюнктура, нагласи на потребителското търсене и възможности за кредитиране на бизнес инициативата. Самата строителна процедура е регламентирана в Закона за устройство на територията. Той съдържа информация за параметрите на допустимо застрояване, минимални размери на урегулираните поземлени имоти, предназначени за застрояване, правила за разполагане на сградите и изисквания към самите жилищни сгради.

Подготвителните дейности на строителя включват проучване на региона и терена чрез геодезическо заснемане, използване на данни от геоложки доклади и подземен кадастър и изработване на устройствен план. Проектирането се извършва на три етапа: идеен проект, технически проект и работен проект.

За да бъде качествен строежа и ефективна продажбата на имоти от строител в София, се следват изискванията за:

1) Пожарна безопасност и опазване на здравето и живота на хората.

2) Носимоспособност - устойчивост при сеизмична дейност.

3) Безопасна експлоатация, щумозащита и опазване на околната среда.

4) Енергийна ефективност – тя се вписва в паспорта на всяка новопостроена сграда и е важен показател, включващ икономия на енергия и топлосъхранение. 

 

Разрешение за строеж издава главния архитект на община София. Документацията, която трябва да съпътства един строителен обект обхваща: документ за собственост, скица на имота, виза за проектиране, предварителни договори с ЧЕЗ и ВиК за снабдяване с ток и вода, удостоверение за наследници и други. Важно е спазването на нормативното изискване за сключване на договор за строителен надзор.

 

Първи етап от строителната дейност е откриването на площадка и определянето на строителна линия и ниво. Линията очертава строежа и разстоянието до съседни парцели, а нивото определя допустимата височина, до която може да се издигне постройката. За различните типове строителство са предвидени различни процедури за одобрение, в зависимост от височината и размера на застроената площ.

Финален етап е издаването на разрешение за ползване. След получаването на документ за собственост и акт 16, купувачите могат да се разпореждат със своя недвижим имот в София от строител.

Всяко юридическо или физическо лице, осъществяващо строителни работи, които засягат съдържанието на кадастралните планове, е длъжно да предостави на Софийската общинска администрация пълни и точни данни - схеми, скици, планове, чертежи и документи за собственост на извършеното ново строителство.

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Спад на въведените в експлоатация недвижими имоти в София от строител, поради ограниченията за издаване на разрешителни за строеж
Експертите от Националния статистически институт отчитат спад на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, което влияе негативно върху предлагането на недвижими имоти в София от строител. Столицата се нарежда на четвърто място по брой издадени разрешителни след Пловдив, Варна и Бургас.    Пр...
18/05/2017 Сделките с недвижими имоти в София от строител растат
Защо се купуват повече недвижими имоти в София от строител Рекорден брой сделки с жилища в столицата отчете статистиката за миналата година. Продажбите са нараснали с 8,6% на годишна база, а покупките с ипотека са се увеличили с 23,6%. Сериозно е и активизирането на новото строителство. В едно с това се расте и броя...
05/04/2016 Стар апартамент или нов недвижим имот в София от строител
Пред всеки клиент стои въпроса дали да инвестира в нов имот в София от строител или да предпочете старо жилище на по-евтина цена.   Предимства на новото строителство: 1. Изборът на недвижими имоти в София от строител, който е наложен и известен на пазара гарантира добро качество на строеж, въз основ...
05/04/2016 „За“ и „Против“ покупка на недвижими имоти в София от строител
Покупката на недвижими имоти в София от строител е целесъобразна и обоснована, когато внимателно се поставят на кантар плюсовете и минусите, ползите и недостатъците при сделки „на зелено“. Положителни страни на офертите за имот в София от строител: 1. Продажната цена, когато сградата все още е в ...
05/04/2016 Как ще се отрази въвеждането на нормативна база в бранша с недвижими имоти в София от строител?
Законовите проблеми при строителното предприемачество влияят негативно върху търсенето на недвижими имоти в София от строител. За да се наложи правен контрол върху дейността на строителите, трябва да се направят корекции и изменения в Закона за устройство на територията. Депутати предлагат и разработването от специа...
Подобни статии от този сайт