Влиянието на инфраструктурните проекти върху недвижимите имоти в София

недвижими имоти в софияИнфраструктурните подобрения влияят благоприятно на сделките с недвижими имоти в София, осигурявайки по-добри условия за обществено функциониране и подобрявайки начина на живот в дадена територия. Инфраструктурните проекти, изграждането и реконструирането на наличната материална база способстват за увеличаването на привлекателността на даден имот в София, чрез улесняване както на достъпа до него, така и на придвижването от имота до центъра и останалите столични квартали.

    Важни са инициативите на Столичния общински съвет в разработването на проекти и  планове,  свързани с утвърждаване на инвестиционните програми на Столична община за изграждане и ремонт на пътната инфраструктура. Откриването на нови метростанции в столицата има кумулативен ефект върху търсенините и предлаганите в София недвижими имоти.

    Всеки резидент и притежател на недвижим имот в София оценява удобствата, които му предоставя добре уредения транспорт, рехабилитираните пътища и пробивите на нови улици, зелените площи, изградените в близост търговски обекти и магазини, детски площадки, модернизираните средства за транспорт и издадените зони за паркиране. 

    Тенденцията в инвестициите е насочена и към изграждане на жилищни комплекси от затворен тип. Примери за такива проекти са мини-комплекса ”Верту Резидънс“ и „Residential Park Sofia”, осъществяващ визията за „град в града”, където хората могат да живеят,  работят,  почиват, пазаруват и спортуват на едно място.

Подобни статии от други сайтове
16/09/2016 Фактори, определящи поведението на купувача на недвижими имоти в София
За да се изследват спецификите в желанията и нуждите на всеки купувач на недвижими имоти в София е необходимо да се анализират факторите, които влияят върху избора на клиента в ролята на „пазарен субект“. Употребата на термина „субект“ цели подчертаването на отличителността на отделния к...
16/09/2016 Преобладава търсенето на евтини недвижими имоти в София
Интересът към недвижими имоти в София е логичен. Столицата е притегателно място за хора, които търсят реализация. Безработицата тук е най-ниска, а заплатите- най-високи. Най-големият град в България дава възможност не само за труд, но и за развлечение, повишаване на образованието. Затова и спадът в търсенето на недв...
16/09/2016 Как да изберем подходящите квартали за покупка на недвижими имоти в София
Намирането на най-подходящия квартал за покупка на недвижим имот в София се определя от различни фактори.  Ако искате имоти в София с цел отдаване под наем и търсите мястото, което може да Ви предложи най-висока рентабилност и възвращаемост на инвестицията, се насочете към кварталите, в които е съсредоточе...
16/09/2016 Увеличават ли се цените на недвижими имоти в София, намиращи се в близост до метростанции?
Уредената икономическа и транспортна инфраструктура имат благоприятен ефект върху търсенето на недвижими имоти в София. Все повече хора инвестират в покупката на жилище, което се намира до метростанция. Лесната достъпност кара строителите да изграждат търговските си обекти до метроспирки, където човекопотока е най-и...
16/09/2016 Спестява ли ни пари и време посредничеството при сделките с недвижими имоти в София
Изборът на недвижим имот в София е не лека задача. Определящи са цената, локацията, квадратурата, достъпността до имота, вида на строителството, степента на завършеност и не на последно място осведоменост относно спецификите на пазара на недвижими имоти, с които не всеки участник в ролята на продавач или купувач е з...
Подобни статии от този сайт